HIGIJENA RUKU

Higijena ruku

Postupci pranja, higijenskog pranja i utrljavanja sa svrhom uklanjanja vidljive nečistoće i reduciranja prolazne mikrobiološke flore bez nužnog utjecaja na trajnu floru koža.

Higijensko pranje ruku

Postupak pranja ruku antiseptičkim sredstvom i vodom sa svrhom reduciranja prolazne mikrobiološke flore bez nužnog utjecaja na trajnu floru koža. Širokog je spektra, ali obično manje djelotvorno i djeluje sporije nego utrljavanje antiseptičkog sredstva za ruke.



PREUZMI PDF

HIGIJENSKO UTRLJAVANJE U RUKE (ILI SAMO-UTRLJAVANJE)

Primjena antiseptičkog sredstva za utrljavanje na bazi alkohola sa svrhom reduciranja prolazne mikrobiološke flore bez nužnog utjecaja na trajnu floru koža. Obično je djelotvornije i djeluje brže nego higijensko pranje ruku. U većini indikacija, ukoliko ruke nisu vidljivo zaprljane, dovoljno je primijeniti higijensko utrljavanje alkoholnog sredstva. Ako se na odjelu nalazi bolesnik s Clostridium difficile (CD), koji je sporogena bakterija, alkoholni preparati za utrljavanje, odnosno higijensku dezinfekciju ruku ne djeluju jer ne uništavaju spore. Stoga u svakoj indikaciji za higijenu ruku, ruke bile vidljivo kontaminirane ili ne, treba oprati tekućim sapunom i vodom.

TEHNIKE HIGIJENE RUKU

Pri uporabi alkoholnog preparata za utrljavanje, uliti 3-5 ml preparata u skupljene dlanove i pokriti njime čitavu površinu obiju šaka. Trljati ruke preporučenim pokretima dok ruke ne budu suhe, u vremenu od 15-30 sekundi. Kad se ruke peru vodom i tekućim sapunom, sapun se nanese na vlažne ruke, trljajući čitavu površinu šaka preporučenim pokretima, u vremenu od 30-60 sekundi. Voda ne smije biti vruća, jer to oštećuje kožu ruku. Nakon toga ruke se obilno isperu i pažljivo posuše jednokratnim papirnatim ručnikom. Ručnik ne smije biti višekratan niti se njime smije služiti više osoba. Ručnikom se na kraju zatvara slavina.

KIRURŠKA PRIPREMA RUKU

Sastoji se od pranja ruku tekućim sapunom i vodom (alternativno detergentnim antiseptikom) prije prve operacije ili ako su ruke vidljivo zaprljane, te utrljavanjem alkoholnog pripravka, sa svrhom eliminacije prolazne flore i reduciranja trajne flore kože ruku i podlaktica.
Ako su ruke vidljivo prljave, a također i prije prve operacije u danu, treba ih oprati tekućim sapunom i vodom prije kirurške pripreme ruku. Temeljito nasapunati šake preporučenim kretnjama u trajanju od 1 minute prije prvog operativnog zahvata u danu. Istisnuti u dlan 3-5ml tekućeg sapuna/losiona. Pranje traje 60 sekundi. Prljavštinu ispod noktiju ukloniti jednokratnim štapićem za nokte, pod tekućom vodom. Nakon pranja ruke (šake i podlaktice) treba posušiti papirnatim ručnikom koji dobro upija vodu i ne smije biti od recikliranog papira. U tu svrhu mogu se upotrebljavati i sterilne komprese. Kirurška priprema ruku izvodi se uporabom alkoholnog preparata za utrljavanje prije stavljanja rukavica, u vremenu od 3 minute. Utrljavanje alkoholnog sredstva u ruke provodi se u šest osnovnih koraka, pet koji su prisutni i kod ne-kirurškog utrljavanja i šesti koji uključuje podlaktice. Istisnuti u dlan alkoholni dezinficijens za utrljavanje (3-5 ml). Prilikom utrljavanja alkoholnog preparata, najprije se preparat utrljava u šake, zatim u podlaktice i na kraju ponovo u šake. Uzimanje preparata se ponavlja, jer koža mora biti vlažna tijekom čitavog vremena. Nakon završenog postupka utrljavanja, ostaviti da se šake i podlaktice osuše na zraku prije stavljanja sterilnih rukavica.