ASEPSOL EKO - 1 l

SASTAV

100 grama otopine sadržava:
4,5g didecildimetilamonijevog klorida
1,8g izopropilnog alkohola

SVOJSTVA I DJELOVANJE

ASEPSOL® eko je biodegradibilni, djelotvorni kationski dezinficijens, ugodna mirisa, čiju osnovu čine kvarterne amonijeve soli pete generacije s dodatkom alkohola. Djeluje baktericidno, uključujući MRSA humani bolnički soj prema EN 1276, fungicidno prema EN 1650 i na viruse prema EN 14476, uključujući virus hepatitisa B, C i HIV. Ne djeluje na acidorezistentne bakterije (M. tuberculosis) ni na bakterijske spore.
Izvrsno vlaži i penetrira, djeluje brzo, uklanja onečišćenja, mirise i statički električni naboj. Ne oštećuje staklo, porculan, emajl, plastiku, drvo i kožu, obojene predmete, tekstil, gumu, krom, nikal, žutu mjed i dr. U prisutnosti organskih onečišćenja znatno je djelotvorniji od ostalih kvarternih amonijevih soli.

INDIKACIJE I NAČIN UPORABE

Rabi se razrijeđen vodom uranjanjem, ispiranjem, brisanjem ili prskanjem predmeta i površina. Tvrdoća vode ne utječe na njegovu djelotvornost. Površine koje se dezinficiraju treba prethodno oprati no u slučaju potrebe može se miješati s većinom sredstava za pranje.

  • koncentrirana otopina
  • detergentni dezinficijens za površine

KONTRAINDIKACIJE

Preosjetljivost na kvarterne amonijske soli.

MJERE OPREZA I UPOZORENJA

ASEPSOL® eko ne smije doći u dodir sa sluznicama i okom. Ako se to dogodi, odmah ih treba temeljito i obilato isprati vodom i posavjetovati se s liječnikom. Ako je medicinski pribor do uporabe bio u dodiru s otopinom ASEPSOL® eko, treba ga dobro isprati sterilnom destiliranom vodom. Površine koje dolaze u izravan dodir s hranom treba nakon dezinfekcije isprati vodom. U slučaju gutanja, ne izazivati povraćanje. Usta isprati vodom, te zatražiti pomoć liječnika. Pri radu s Asepsolom eko preporuča se nošenje zaštitnih naočala i zaštitnih rukavica.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati u orginalnom, čvrsto zatvorenom spremniku. Zaštititi od otvorenog plamena, topline i direktnog sunčevog zračenja. Čuvati odvojeno od oksidacijskih sredstva. Čuvati pri temperaturi do 25°C. Čuvati izvan dohvata djece.

OPREMA

1l
3l