ANIOXYDE 1000 - 5 l

Visoki stupanj dezinfekcije/ hladna sterilizacija

INDIKACIJE

Visoko učinkovita dezinfekcija / Hladna sterilizacija kirurške, medicinske, endoskopske, termolabilne opreme i medicinskih pomagala.

KARAKTERISTIKE

 • Nepostojanje para octene kiseline: veća korisnička tolerancija
 • Jednostavan za upotrebu: aktivator integriran na 5-litarski kanistar
 • Efikasnost dokazana kod koncentracije od 900ppm peroctene kiseline
 • Trajanje aktivirane otopine: 14 dana maksimalno, provjeriti koncentraciju otopine test trakama
 • Kompatibilan s bilo kojim proizvodom za čišćenje i predezinfekciju koji ima neutralan pH
 • Široka kompatibilnost s materijalima, posudama, radnim stolovima
 • Može se koristiti u prisustvu sustava usisavanja pare
 • Prisutnost antikorozivnih tvari radi kontrole korozije metala
 • Dezinfekcijska otopina sadrži od 1500 ppm peroctene kiseline (nakon aktivacije) do 900 ppm (prag granice koncentracije detektiran test trakama)

UPUTE ZA UPORABU

1. Predezinfekcijski korak: Očistiti medicinsko pomagalo predezinfekcijskim proizvodom kao što su ANIOS CLEAN'EXCEL D, ANIOSYME XL3. Dobro isprati. Za endoskopsku opremu: iščetkati kanale.
2. Dezinfekcijski korak: Izliti aktivirani otopinu (vidjeti proceduru aktivacije na deklaraciji/ protokolu). Prekriti kadu. Kontaktno vrijeme: 5 min.
3. Dobro isprati medicinsko pomagalo sterilnom ili filtriranom vodom (0.2 μm). Za endoskopsku opremu: isprati vanjske i unutarnje dijelove medicinskog pomagala.
4. Osušiti jednokratnom krpom. Držati medicinsko pomagalo aseptično prije sljedeće upotrebe.

MJERE OPREZA PRI UPORABI

Opasno - poštivati upozorenja za upotrebu (Uspostavljeno sukladno s europskim propisima o razvrstavanju i obilježavanju kemikalija). Skladištiti između +5°C i +25°C.
Držati u okomitom položaju.
Medicinski proizvod klasa IIb rizika (Direktiva 93/42/EEC).

 • Patentirana formula
 • Prvi visoko učinkovit dezinficijens sustava PHERA®
 • Proizvodnja peroctene kisenine in situ
 • Alternativa glutaraldehidu
 • Bez aldehida: nema fiksacije proteina
 • Bez octene kiseline
 • Moguća kontrola učinkovitosti test trakicama
 • Potpuna učinkovitost za 5 minuta
PREUZMI PDF