ASEPTANIOS AD - 2 l

Dezinficijens za raspršivanje zrakom

INDIKACIJE

Dezinfekcija prethodno očišćenih površina i medicinske opreme putem raspršivanja zrakom.

KARAKTERISTIKE

  • Ne smije se upotrebljavati u prisutnosti ljudi
  • Bistra bezbojna otopina
  • Za uporabu s uređajem AEROSEPT COMPACT 250 i AEROSEPT 500
  • Potrošnja: 7 ml / m3

UPUTE ZA UPORABU: Ne smije se upotrebljavati u prisutnosti ljudi!

1. Spremnik umetnite u AEROSEPT COMPACT 250 / AEROSEPT 500. Jedinicu postavite u kut prethodno očišćene prostorije. Podesite program prema veličini prostorije koja će se tretirati.
2. Uključite AEROSEPT COMPACT 250 / AEROSEPT 500 i napustite prostoriju. Unaprijed je postavljeno pokretanje s odgodom od 1 minute (podesivo u rasponu od 1 minute do 9 sati).
3. Počinje difuzija. Trajanje difuzije izračunava se automatski, ovisno o odabranoj veličini prostorije.
4. Poštujte trajanje kontakta ovisno o željenom antimikrobnom djelovanju. Nosite zaštitnu masku prilikom ponovnog ulaska u prostoriju.
5. Prostoriju prozračite (vidjeti Sigurnosno-tehnički list i znanstveni spis).
Napomena: Obratite se društvu LABORATOIRES ANIOS kako biste osigurali kompatibilnost proizvoda s materijalima osjetljivima na oksidanse.

  • POBOLJŠANA SIGURNOST
  • DJELOTVORAN
  • JEDNOSTAVAN

MJERE OPREZA PRI UPORABI

Opasno - poštujte mjere opreza pri uporabi (Sastavljeno prema važećim europskim pravilima vezanima uz klasifikaciju i označavanje kemijskih proizvoda). Oprezno se koristite biocidnim proizvodima. Prije svake uporabe, pročitajte deklaraciju i informacije o proizvodu. Spremanje: na temperaturi između +5 °C i +25 °C, u okomitom položaju. Biocidni proizvod namijenjen dezinfekciji površina (Skupina 1 - PT2) - uporaba namijenjena stručnim osobama.

PREUZMI PDF