ANIOS'CLEAN EXCEL D - 5 l

Čišćenje i pred-dezinfekcija instrumenata

INDIKACIJE

 • Čišćenje i pred-dezinfekcija kirurških i medicinskih instrumenata, medicinskih uređaja, instrumenata osjetljivih na toplinu i endoskopske opreme.
 • Prikupljanje uprljanih instrumenata.

KARAKTERISTIKE

 • Deterdžent i dezinficijens čija je namjena umanjiti rizik od stvaranja površinskog biofilma na medicinskim uređajima
 • Široki antimikrobni spektar za ograničavanje rizika od unakrsne kontaminacije i osiguravanje sigurnosti zaposlenika
 • Dokazana antimikrobna aktivnost, uključujući bakterije s višestrukom otpornošću na lijekove( eng. MDRB) i bakterije izrazito otporne na lijekove (eng. XDRB).
 • Formulacija učinkovita u mekanoj i tvrdoj vodi
 • Formulacija ne nagriza i kompatibilna je s mnoštvom materijala
 • Poboljšanje ekotoksikološkog profila: GHG* emisije umanjene za 47% u odnosu na slične proizvode
 • Jednostavno za isprati
 • Može se upotrebljavati u ormarima za ultrazvučne sustave
 • Bistra plava otopina
 • Čisti pH : 7
 • pH na 0,5% u vodovodnoj vodi: 7,4
 • pH na 0,5% u omekšanoj vodi: 8,3
 • Miris limuna

*Staklenički plinovi

 • Patentirani koncept
 • Originalna kombinacija aktivnih tvari u sinergiji
 • Dokazana velika snaga čišćenja
 • Ne nagriza, kompatibilno s mnogo proizvoda

UPUTE ZA UPORABU

1. Razrjeđenje na 0,5%: ulijte 25 ml u 5 litara hladne ili mlake vode. Barem jednom dnevno promijenite kupku za namakanje.
Potpuno uronite medicinski uređaj.
Vrijeme namakanja: 15 minuta. Četkati ako je potrebno. Endoskopska oprema: četkati cijevi.
3. Dobro isperite medicinski uređaj vodovodnom vodom (s dobrim mikrobiološkim svojstvima).
4. Obrišite čistim ručnikom. Prijeđite na sljedeći korak

MJERE OPREZA PRI UPORABI

Opasno - poštujte mjere opreza pri uporabi (sastavljeno prema važećim europskim pravilima vezanima uz klasifikaciju i označavanje kemijskih proizvoda).
Spremanje: na temperaturi između +5 °C i +35 °C.
Medicinski uređaj Klase IIb (Direktiva 93/42/EEZ, s važećim izmjenama i dopunama).

PREUZMI PDF