Izosan® G - 1 kg

INDIKACIJE I NAČIN UPORABE

  • opća sanitacija predmeta i površina
  • dezinfekcija vode za piće
  • dezinfekcija vode u bazenima

Izosan® G rabi se otopljen u vodi, a dozira pomoću priloženih mjerica za doziranje.*
Uporabne otopine pripremljene na osnovi tablice sadržavaju količinu slobodnog rezidualnog klora dostatnu za pouzdan germicidni učinak.
Površine i predmeti ne smiju biti osjetljivi na koroziju.

SVOJSTVA I DJELOVANJE

Izosan® G djeluje baktericidno i fungicidno (prema EN 1650), inaktivira poliovirus (prema EN 14476), virus hepatitisa tip A, HBV, HCV i HIV.

  • granulat
  • dezinficijens za opću sanitaciju i dezinfekciju vode

MJERE OPREZA I UPOZORENJA

Granulat Izosan® G je toksičan ako se proguta. U tom slučaju ne izazivati povraćenje. Isprati usta s vodom i odmah potražiti pomoć liječnika. Onesviještenoj osobi ne davati ništa u usta. Ne smije se udisati prašina koja je eventualno nastala u tijeku rukovanja preparatom. Ne smije doći u dodir s kožom, sa sluznicama, niti s očima. Ako se to dogodi treba ih temeljito isprati vodom u trajanju od najmanje 15 minuta. Potražiti liječničku pomoć. Izosan® G je oksidativan i ne smije se miješati s drugim oksidativnim, a ni s reduktivnim tvarima, dušikovim spojevima, alkalijama, a niti s jakim kiselinama. U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin. Pri radu s granulatom i otopinama Izosan® G preporučaju se zaštitne naočale, zaštitna odjeća i gumene ili plastične rukavice. Dezinficirane prostorije dobro je provjetriti.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati u čvrsto zatvorenom spremniku. Zaštititi od otvorenog plamena, topline i direktnog sunčevog zračenja. Držati odvojeno od vode, reducensa, kiselina, baza i oksidacijskih sredstava. Čuvati pri temperaturi do 15°C. Čuvati izvan dohvata djece.