SURFA'SAFE PREMIUM s raspršivačem

Deterdžentni dezinficijens u obliku pjene za površine i medicinske uređaje

INDIKACIJE

Deterdžentni dezinficijens u obliku pjene za čišćenje i dezinfekciju površina, vanjskih dijelova opreme (respiratori, uređaji za hemodijalizu, itd.) te medicinskih uređaja koji se ne smiju uranjati i koji nisu invazivni (konvencionalne ultrazvučne sonde, mjerači tlaka, uređaji za mjerenje šećera u krvi, uređaji za mjerenje krvnog tlaka, refleksni čekić, itd.).

KARAKTERISTIKE

 • Čisti i dezinficira nakon samo jedne primjene
 • Bez karcinogenih, mutagenih i reprotoksičnih tvari, alkohola, mirisa i bojila
 • Široki spektar antimikrobnog djelovanja i optimizirano trajanje kontakta
 • Kompaktni dozator pjene za ograničavanje nastajanja aerosola i hlapivih komponenata (750 ml)
 • Formula osigurava kompatibilnost s mnoštvom materijala, uključujući i polimere (npr. polikarbonat, pleksiglas, itd.)
 • Visoka gustoća pjene za bolje prianjanje uz površinu (750 ml)
 • Ne ostaju tragovi nakon sušenja površine
 • Biocid tipa 4 koji se može upotrebljavati na površinama koje dolaze u kontakt s prehrambenim proizvodima i nakon kojeg je potrebno ispiranje
 • Poboljšanje ekotoksikološkog profila: GHG* emisije umanjene za 7% u odnosu na slične proizvode
 • pH : 6 +/- 0,5

UPUTE ZA UPORABU

1. Nanesite deterdžent i dezinficijens u obliku pjene na površinu ili, po mogućnosti, na netkani materijal.
2. Pjenu nanesite na površinu koju je potrebno tretirati. Poštujte naznačeno trajanje kontakta potrebno za antimikrobno djelovanje.
3. Ostavite da se osuši. Ne ispirati (osim ako postoji mogućnost da će površina doći u kontakt s prehrambenim proizvodima ili sluznicom).

MJERE OPREZA PRI UPORABI

Opasno - poštujte mjere opreza pri uporabi (sastavljeno prema važećim europskim pravilima vezanima uz klasifikaciju i označavanje kemijskih proizvoda). Pažljivo upotrebljavajte biocidne proizvode. Prije svake uporabe, pročitajte oznaku i informacije o proizvodu. Spremanje: na temperaturi između +5 °C i +35 °C. Biocidni proizvod za dezinfekciju površina koje dolaze ili ne dolaze u kontakt s prehrambenih proizvodima (Skupina 1-PT 2 i 4) i medicinskih uređaja Klase IIa - uporaba isključivo od strane stručnih osoba.

 • Patentirani dizajn
 • Formulirano bez alkohola, mirisa te karcinogenih, mutagenih i reprotoksičnih tvari
 • Brzo antimikrobno djelovanje protiv bakterija (uključujući i one otporne na lijekove), rotavirusa i sl., nakon 2 minuta
 • Izrazito kompatibilno s materijalima
 • Pjena visoke gustoće kako bi se ograničio nastanak aerosolnih kapljica tijekom primjene
PREUZMI PDF