Antiseptici i Dezinficijensi

Proizvodi namijenjeni za higijenu i profilaksu infekcija u području zdravstva i čitavoj zajednici

Proizvodi

Uvod

Jedinstven, idealan antiseptik i dezinficijens, koji bi zadovoljio sve potrebe unutar zdravstvenoga sustava, ne postoji. Pri odabiru antiseptika, odnosno dezinficijensa, potrebno je uzeti u obzir nekoliko parametara.

Valja obratiti pažnju na željeni i potreban stupanj dezinfekcije te postiže li se ona u izvedivo kontaktno vrijeme. Nadalje, važna je kompatibilnost proizvoda s materijalima od kojih je građeno mjesto primjene te toksičnost pripravka pri korištenju, ali i nakon korištenja kroz zaštitu ljudskog okoliša tj. biorazgradivost dezinficijensa.
Krajnjem korisniku važni su i način doziranja i priprava radne otopine jer o jednostavnosti i ugodnosti primjene svakako ovisi pravilna i redovita uporaba antiseptika ili dezinficijensa.
Naravno, ne smijemo zaboraviti i faktor cijene odnosno ekonomske prihvatljivosti ponuđenog dezinfekcijskog rješenja.
Odgovarajući na potrebe zdravstvenih radnika i bolesnika, PLIVA je razvila program Antiseptici i Dezinficijensi, te već 30 godina u dezinfekciji i antisepsi, kontinuirano ulaže u svoj portfolio, neprestano ga obnavljajući i prateći europske i svjetske trendove u dezinfekciji. Podsjetimo, prvi proizvodi iz linije PLIVAsept na bazi klorheksidina i alkohola te njihovom sinergističkom učinku registrirani su na hrvatskom tržištu 1982. godine.

Svi PLIVINI antiseptici i dezinficijensi proizvedeni su sukladno standardima DIN EN ISO 9002, DIN EN 13485, ISO 9001 i ISO 14001 te ispitani prema europskim odnosno hrvatskim normama EN/HRN EN čime zadovoljavaju visoke europske standarde. Osim obaveznim ATCC sojevima specifičnim za svako pojedino testiranje, PLIVINI antiseptici i dezinficijensi testirani su i sa MRSA sojevima dobivenim izolacijom iz bolničkog materijala.

 

#

 

#

 

Preko svojih predavanja i radionica te internet stranice www.pliva-sept.hr, PLIVA daje informacije o svojim proizvodima i pruža trajnu edukaciju svojih korisnika te i na taj način sudjeluje u stalnoj borbi protiv nastanka i širenja infekcija, kako u bolničkoj sredini tako i u čitavoj zajednici.

Na ovoj internet stranici predstavljena je široka paleta proizvoda iz programa Antiseptici i Dezinficijensi kojom PLIVA u potpunosti zadovoljava potrebe suvremene moderne dezinfekcije i antisepse u kliničkoj praksi.

 

 

Vaša PLIVA HRVATSKA
Tim Antiseptici i Dezinficijensi