Antiseptici i Dezinficijensi

Proizvodi namijenjeni za higijenu i profilaksu infekcija u području zdravstva i čitavoj zajednici

PLIVA®sept glukonat

D dermatici
08 antiseptici i dezinficijensi
A antiseptici i dezinficijensi
C bigvanidi i amidini
02 klorheksidin

• koncentrirani dezinficijens za kožu i sluznice bez površinski aktivnog sredstva

SASTAV

1l otopine sadržava:
50 g klorheksidindiglukonata

SVOJSTVA I DJELOVANJE

PLIVA®sept glukonat je vodena otopina klorheksidindiglukonata bez površinski
aktivnog sredstva koja se može upotrebljavati za osjetljiva tkiva i instrumente
na kojima drugi dezinficijensi mogu izazvati iritacije ili oštećenja. Djeluje baktericidno,
fungicidno i na HIV. Dobro se podnosi. Lokalna toksičnost preparata
je minimalna. Zadržava baktericidno djelovanje u prisutnosti krvi, različitih
sekreta i organskih tvari.

INDIKACIJE I NAČIN UPOTREBE

 

#

Rabi se razrijeđen svježe destiliranom ili sterilnom vodom ili glicerolom.

KONTRAINDIKACIJE

Preosjetljivost na klorheksidin.

MJERE OPREZA I UPOZORENJA

Kod osjetljivih osoba kod dugotrajnog kontakta moguća je nadražajna reakcija kože. Reakcije preosjetljivosti na klorhekisidin vrlo su rijetke. PLIVA®sept glukonat se ne smije primjeniti intravenski, ne smije doći u dodir s mozgom, moždanim opnama, ni sa srednjim uhom. Ako koncentrirana otopina nepažnjom dođe u oko, valja ga odmah temeljito isprati vodom. Učestala dezinfekcija katetera za peritonealnu dijalizu s klorheksidin preparatom može biti uzrokom adhezijskog peritonitisa. Hipokloritna bjelila mogu uzrokovati pojavu smeđih mrlja na rublju koje je prethodno bilo u dodiru s klorheksidinom; stoga se umjesto njih za izbjeljivanje preporučuje natrijev perborat. Klorheksidin nije kompatibilan sa sapunima i ostalim anionskim detergentima. U slučaju gutanja ne izazivati povraćanje. Usta isprati vodom i potražiti pomoć liječnika.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati u dobro zatvorenim originalnim spremnicima. Čuvati pri temperaturi do 25°. Čuvati izvan dohvata djece.

OPREMA

1 l

#