Antiseptici i Dezinficijensi

Proizvodi namijenjeni za higijenu i profilaksu infekcija u području zdravstva i čitavoj zajednici

Izosan®-G

• granulat
• dezinficijens za opću sanitaciju i dezinfekciju vode

SASTAV

Granulat sadržava 100% natrijevog
dikloroizocijanurat dihidrata.
EC: 220-767-7
Prije uporabe valja pročitati način
uporabe i oznake upozorenja i
obavijesti!

SVOJSTVA I DJELOVANJE

Izosan® G djeluje baktericidno i fungicidno (prema EN 1650), inaktivira poliovirus (prema EN 14476), virus hepatitisa tip A, HBV, HCV i HIV.

INDIKACIJE I NAČIN UPORABE

• opća sanitacija predmeta i površina
• dezinfekcija vode za piće
• dezinfekcija vode u bazenima
Izosan® G rabi se otopljen u vodi, a dozira pomoću priloženih mjerica za doziranje.*
Uporabne otopine pripremljene na osnovi tablice sadržavaju količinu slobodnog
rezidualnog klora dostatnu za pouzdan germicidni učinak.
Površine i predmeti ne smiju biti osjetljivi na koroziju.

MJERE OPREZA I UPOZORENJA

Granulat Izosan® G je toksičan ako se proguta. U tom slučaju ne izazivati povraćenje.
Isprati usta s vodom i odmah potražiti pomoć liječnika. Onesviještenoj
osobi ne davati ništa u usta. Ne smije se udisati prašina koja je eventualno nastala
u tijeku rukovanja preparatom. Ne smije doći u dodir s kožom, sa sluznicama,
niti s očima. Ako se to dogodi treba ih temeljito isprati vodom u trajanju od
najmanje 15 minuta. Potražiti liječničku pomoć.
Izosan® G je oksidativan i ne smije se miješati s drugim oksidativnim, a ni s reduktivnim
tvarima, dušikovim spojevima, alkalijama, a niti s jakim kiselinama.
U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin.
Pri radu s granulatom i otopinama Izosan® G preporučaju se zaštitne naočale,
zaštitna odjeća i gumene ili plastične rukavice. Dezinficirane prostorije dobro
je provjetriti.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati u čvrsto zatvorenom spremniku. Zaštititi od otvorenog plamena, topline
i direktnog sunčevog zračenja. Držati odvojeno od vode, reducensa, kiselina,
baza i oksidacijskih sredstava. Čuvati pri temperaturi do 15°C. Čuvati izvan
dohvata djece.

OPREMA

100 g
1 kg
*mjerica za doziranje 2,5 g i 5 g granulata.