Antiseptici i Dezinficijensi

Proizvodi namijenjeni za higijenu i profilaksu infekcija u području zdravstva i čitavoj zajednici

Aldesol®plus

• aldehidni dezinficijens za
instrumente, opremu i površine
• koncentrirana otopina
• baktericid, uključujući
legionele i M. tuberculosis
• inaktivira poliovirus, HIV i HBV

SASTAV

100 grama otopine sadržava:
8 g glutaraldehida
3 g didecildimetilamonijevog klorida
6 g benzalkonijevog klorida

SVOJSTVA I DJELOVANJE

Aldesol® plus je dezinficijens širokog spektra i visoke razine antimikrobne
djelotvornosti, na bazi glutaraldehida i dviju kvarternih amonijevih soli, s
odličnim svojstvima čišćenja.
Zajedničko djelovanje sastojaka preparata rezultira baktericidnim (prema EN
13727), tuberkulocidnim (prema EN 14348), fungicidnim (prema EN 13624),
virucidnim (poliovirus, prema EN 14476) i sporocidnim učinkom (prema EN
14347).
Baktericidno i fungicidno (Candida) djelovanje Aldesola® plus izraženo je i u
nazočnosti organskih tvari, a radne otopine ne djeluju korozivno i ugodnog su
mirisa.

INDIKACIJE I NAČIN UPORABE

Aldesol® plus za površine, instrumente i opremu, rabi se razrijeđen s vodom. Primjenjuje se za jednokratno ili višekratno brisanje ili prskanje otopinom preparata. Predmeti se mogu držati uronjeni u otopini od nekoliko minuta do nekoliko sati, zavisno od stupnja njihove mikrobne kontaminiranosti.

MJERE OPREZA I UPOZORENJA

Pri radu s Aldesol® plus otopinama prostorije trebaju imati dobru ventilaciju i brz
pristup tekućoj vodi. Osoblje treba nositi gumene ili plastične rukavice, zaštitne
naočale, pamučno radno odijelo. Za vrijeme rada ne jesti, piti ili pušiti. Nakon
završenog posla oprati ruke i skinuti onečišćenu odjeću.
Štetno u dodiru s kožom i ako se proguta, te ako se udiše. Može izazavati
teška oštećenja oka. U slučaju udisanja para osobu izvesti na svježi zrak.
Oči, kožu ili sluznice koje dođu u dodir s radnom otopinom Aldesola® plus
odmah isprati vodom najkraće 20 minuta. U slučaju zadržavanja simptoma,
odmah potražiti pomoć liječnika/ okuliste. U slučaju gutanja ne izazivati
povraćanje. Isprati usta vodom, popiti 2,5-3 dl vode i zatražiti pomoć liječnika.

KONTRAINDIKACIJE

Preosjetljivost na aldehide.

NAČIN ČUVANJA

Proizvod držati zatvoren u originalnoj ambalaži, na sobnoj temperaturi do 25°C, udaljen od izvora topline i direktne izloženosti sunčevoj svjetlosti, u dobro ventiliranoj prostoriji. Držati odvojeno od oksidansa. Čuvati izvan dohvata djece.

OPREMA

1 l
3 l