Copyright © 1998-2011 PLIVA Hrvatska d.o.o. Sva prava pridržana.
Pravne napomene: Sadržaj, odnosno dijelovi sadržaja objavljeni na www.pliva-sept.hr služe samo kao informacija. Isti se ne smiju reproducirati, distribuirati djelomično ili u cjelini koristiti u komercijalne svrhe ili na drugi način koji posredno ili neposredno može prouzročiti štetu PLIVA Hrvatskoj d.o.o. ("PLIVA") ili trećima. Sadržaj, odnosno dijelovi sadržaja objavljeni na ovim Internet stranicama mogu se koristiti isključivo za osobnu potrebe korisnika i u nekomercijalne svrhe uz poštivanja autorskih i srodnih prava, vlasničkih prava i svih drugih prava u području intelektualnog vlasništva i svakog navedenog ograničenja prava. Korištenje informacija sadržanih na ovim Internet stranicama u komercijalne ili druge svrhe, dozvoljeno je samo uz prethodno izričitu suglasnost PLIVE. Cjelokupan sadržaj ovih Internet stranica zaštićen je autorskim i srodnim pravima, odnosno drugim pravima na području intelektualnog vlasništva, a sukladno relevantnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Pristupom i korištenjem ovih Internet stranica korisnik prihvaća pravo Republike Hrvatske kao isključivo mjerodavno pravo za primjenu, tumačenje i pravne učinke u odnosu na bilo koje aspekte vezane za upotrebu, dopuštenja, isključenja i uvjete korištenja i primjene ovih Internet stranica, kao i isključivu nadležnost sudova Republike Hrvatske za sve eventualne zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja ovih Internet stranica ili s njima u vezi.

 
v Dezinficijensi za površine Dezinficijensi za instrumente Dodatna oprema